GONIOMETRIA

 1. Goniometria v pravouhlom trojuholníku

  1.  úlohy s použitím sin, cos, tg (html)
 2. Stupňová a oblúková miera

  1.  veľkosť uhla v stupňovej a oblúkovej miere (jednotková kružnica) (html)
  2.  prevod veľkosti uhla z oblúkovej miery na stupňovú (html)
  3.  prevod veľkosti uhla zo stupňovej miery na oblúkovú (html)
  4.  prevody medzi stupňovou a oblúkovou mierou (mix) (html)
  5.  reálne čísla na jednotkovej kružnici (html)
 3. Hodnoty goniometrických funkcií

  1.  obor hodnôt funkcií sínus, kosínus (html)
  2.  hodnoty funkcie sínus z jednotkovej kružnice (html)
  3.  hodnoty funkcie kosínus z jednotkovej kružnice (html)
  4.  hodnoty funkcie sínus a kosínus z jednotkovej kružnice (html)
  5.  znamienka hodnôt goniometrickych funkcií sin(x), cos(x), tg(x) (v °)  (exe)
  6.  určovanie znamienka súčinu goniometrických funkcií (v °)  (exe)
  7.  určovanie znamienka súčinu goniometrických funkcií (v rad)  (exe)
  8.  určovanie hodnôt goniometrických funkcií (v °)  (exe)
  9.  určovanie hodnôt goniometrických funkcií (v rad)  (exe)
  10.  porovnávanie hodnôt goniometrických funkcií (v °)  (exe)
  11.  porovnávanie hodnôt goniometrických funkcií (v rad)  (exe)
 4. Goniometrické rovnice

  1.  jednoduché goniometrické rovnice - počet riešení z grafu (sin x) (html)
  2.  jednoduché goniometrické rovnice - počet riešení z grafu (cos x) (html)
  3.  jednoduché goniometrické rovnice - počet riešení z grafu (mix) (html)
  4.  jednoduché goniometrické rovnice - riešenia v R (v rad) (html)
  5.  goniometrické rovnice - riešenia na intervale (v rad) (html)
  6.  goniometrické rovnice - riešenia na intervale (v °) (html)
 5. Vzťahy - vzorce

  1.  hodnoty ostatných funkcií (html)
  2.  polovičný a dvojnásobný argument - dôkaz rovnosti (html)
  3.  dvojnásobný argument - rovnice v R (html)
  4.  dvojnásobný argument - hodnoty (html)
  5.  sínusová veta (html)
  6.  kosínusová veta (html)
  7.  sínusová a kosínusová veta - planimetria (html)
  8.  slovné úlohy - výškový a hĺbkový uhol (html)
  9.  sínusová a kosínusová veta v praxi  (html)
 6. Goniometrické funkcie

  1.  zmeny grafu funkcie sínus - priraďovanie predpisu  (exe)
  2.  zmeny grafu funkcie kosínus - priraďovanie predpisu  (exe)
 7. APLETY

  1.  vykresľovanie grafu sin, cos, tan pomocou jednotkovej kružnice (v °)  
  2.  vykresľovanie grafu sin, cos, tan pomocou jednotkovej kružnice (aj v rad)