GONIOMETRIA

 1. Goniometria v pravouhlom trojuholníku

  1.  úlohy s použitím sin, cos, tg (html)
 2. Stupňová a oblúková miera

  1.  veľkosť uhla v stupňovej a oblúkovej miere (jednotková kružnica) (html)
  2.  prevod veľkosti uhla z oblúkovej miery na stupňovú (html)
  3.  prevod veľkosti uhla zo stupňovej miery na oblúkovú (html)
  4.  prevody medzi stupňovou a oblúkovou mierou (mix) (html)
  5.  reálne čísla na jednotkovej kružnici (html)
 3. Hodnoty goniometrických funkcií

  1.  simulácia na jednotkovej kružnici (phet)
  2.  obor hodnôt funkcií sínus, kosínus (html)
  3.  hodnoty funkcie sínus z jednotkovej kružnice (html)
  4.  hodnoty funkcie kosínus z jednotkovej kružnice (html)
  5.  hodnoty funkcie sínus a kosínus z jednotkovej kružnice (html)
  6.  znamienka hodnôt goniometrickych funkcií sin(x), cos(x), tg(x) (v °)  (exe)
  7.  určovanie znamienka súčinu goniometrických funkcií (v °)  (exe)
  8.  určovanie znamienka súčinu goniometrických funkcií (v rad)  (exe)
  9.  určovanie hodnôt goniometrických funkcií (v °)  (exe)
  10.  určovanie hodnôt goniometrických funkcií (v rad)  (exe)
  11.  porovnávanie hodnôt goniometrických funkcií (v °)  (exe)
  12.  porovnávanie hodnôt goniometrických funkcií (v rad)  (exe)
 4. Goniometrické rovnice

  1.  jednoduché goniometrické rovnice - počet riešení z grafu (sin x) (html)
  2.  jednoduché goniometrické rovnice - počet riešení z grafu (cos x) (html)
  3.  jednoduché goniometrické rovnice - počet riešení z grafu (mix) (html)
  4.  jednoduché goniometrické rovnice - riešenia v R (v rad) (html)
  5.  goniometrické rovnice - riešenia na intervale (v rad) (html)
  6.  goniometrické rovnice - riešenia na intervale (v °) (html)
 5. Vzťahy - vzorce

  1.  hodnoty ostatných funkcií (html)
  2.  polovičný a dvojnásobný argument - dôkaz rovnosti (html)
  3.  dvojnásobný argument - rovnice v R (html)
  4.  dvojnásobný argument - hodnoty (html)
  5.  sínusová veta (html)
  6.  kosínusová veta (html)
  7.  sínusová a kosínusová veta - planimetria (html)
  8.  slovné úlohy - výškový a hĺbkový uhol (html)
  9.  sínusová a kosínusová veta v praxi  (html)
 6. Goniometrické funkcie

  1.  zmeny grafu funkcie sínus - priraďovanie predpisu  (exe)
  2.  zmeny grafu funkcie kosínus - priraďovanie predpisu  (exe)
 7. APLETY

  1.  vykresľovanie grafu sin, cos, tan pomocou jednotkovej kružnice (v °)  
  2.  vykresľovanie grafu sin, cos, tan pomocou jednotkovej kružnice (aj v rad)