© RNDr. Gabriela Kövesiová 2011

Jednotková kružnica

Zobrazenie množiny reálnych čísel do jednotkovej kružnice

Zistite chýbajúce údaje a doplňte do prázdnych polí.
Úloha č.1
17
___π=________π+ .2π
22
15
___π=________π+ .2π
66
34
___π=________π+ .2π
33
21
___π=________π+ .2π
44


Úloha č.2
Zobrazia sa dané dve reálne čísla uvedené v prvom stĺpci tabuľky do jedného bodu na jednotkovej kružnici? A=áno, N=nie
jednotkovakruznica
2/3 π a -4/3 π
6/5 π a -4/5 π
π/4 a -3/4 π
11/6 π a -π/6
3/2 π a 15/2 π
-7/6 π a -73/6 π
-7/8 π a 41/8 π
-2/3 π a 28/3 π