Príprava na prijímacie skúšky

 1. Pre piatakov ZŠ (ISCED1)

  1.  Test č. 1 
  2.  Test č. 2 
  3.  Test č. 3 
  4.  Test č. 4 
  5.  Test č. 5 
  6.  Test č. 6 
  7.  Test č. 7 
  8.  Test č. 8 
  9.  Test č. 9 
  10.  Test č. 10 
  11.  Test č. 11 
  12.  Test č. 12 
  13.  ukážka z PS 
 2. Pre deviatakov ZŠ (ISCED2)

  1.  Test č. 1 
  2.  Test č. 2 
  3.  Test č. 3 
  4.  Test č. 4 
  5.  Test č. 5 
  6.  Test č. 6 
  7.  Test č. 7 
  8.  Test č. 8 
  9.  Test č. 9 
  10.  Test č. 10 
  11.  ukážka z PS