MNOŽINA BODOV DANÝCH VLASTNOSTÍ

  1. Rovinné útvary

    1.  základné množiny bodov s danou vlastnosťou (html)
    2.  množiny stredov kružníc s danou vlastnosťou (html)