©RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Planimetria

Množiny bodov s danou vlastnosťou

Vašou úlohou je určiť o akú množinu bodov roviny ide v jednotlivých prípadoch {X∈ρ;...}

dané sú body A, B,
{ X∈ρ; |AX|=|AB| }

dané sú body A, B,
{ X∈ρ; |AX|=|BX| }

dané sú body A, B, vzdialenosť a
{ X∈ρ; |X, ↔AB|= a }

dané sú rovnobežky a, b
{ X∈ρ; |X, a| = |X, b| }

dané sú rôznobežky a, b
{ X∈ρ; |X, a| = |X, b| }

daná je kružnica a, vzdialenosť b
{ X∈ρ; |X, a| = b }

dané sú body A, B
{ X∈ρ; |∠AXB| = 90° }