MATURITA

V zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. sme dostali od NÚCEM súhlas na zverejnenie testov, na ktoré sa vzťahujú autorské práva Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania, interaktívnou formou prostredníctvom portálu Interaktívne cvičenia zo stredoškolskej matematiky. Upozorňujeme, že texty boli prepisované, a preto NÚCEM nezodpovedá za chyby vzniknuté z tohto dôvodu.
 1. Staršie maturitné testy

  1.  test 7180 z roku 2017 (html)
  2.  test 5178 z roku 2016 (html)
  3.  test 1203 z roku 2015 (html)
  4.  test 2106 z roku 2014 (html)
  5.  test 8706 z roku 2013 (html)
  6.  test 6903 z roku 2012 (html)
  7.  test 3306 z roku 2011 (html)
  8.  test 3504 z roku 2010 (html)
  9.  test 3340 z roku 2009 (html)
  10.  test 8940 z roku 2008 - úroveň B (html)
  11.  test 4036 z roku 2007 - úroveň B (html)
  12.  test 2057 z roku 2006 - úroveň B (html)
  13.  test 1361 z roku 2005 - úroveň B (html)
 2. Staršie maturitné testy - vyššia úroveň

  1.  test 8912 z roku 2008 - úroveň A (html)
  2.  test 1062 z roku 2004 - úroveň A (html)