Úvod

Táto stránka vzniká za spolupráce učiteľov matematiky na rôznych typoch škôl, aby pomáhala všetkým učiteľom pri vyučovaní matematiky.

Obsahuje hlavne interaktívne cvičenia, ktorých cieľom je precvičiť a utvrdiť učivo preberané na hodinách matematiky (resp. seminároch, cvičeniach z matematiky,..). Interaktívne cvičenia sú utriedené podľa okruhov a tematických celkov podľa Štátneho vzdelávacieho programu - v ľavom menu. Priebežne pracujeme na vytváraní ďalších cvičení.

V časti Maturita sú Maturitné testy z matematiky z minulých rokov (úlohy z nich sú autorským dielom NÚCEM, uverejnené sú s ich písomným súhlasom).

Veríme, že Vám tieto interaktívne cvičenia uľahčia prácu, a ak máte chuť a nápady, môžte sa k nám pridať a vyrábať vlastné interaktívne cvičenia, radi uvítame každú pomoc (kontaktujte administrátora - na spodku stránky).

Autori interaktívnych cvičení:

 • RNDr. Gabriela Kövesiová, Gymnázium Š. Moysesa Moldava nad Bodvou
 • Mgr. Iveta Hermanovská, SOŠ drevárska, Vranov nad Topľou
 • RNDr. Silvia Mosorjaková, SOŠ Moldava nad Bodvou
 • RNDr. Marta Megyesiová, ZŠ Sačurov
 • Ing. Slávka Šoltésová, SOŠ technická, Kukučínova ul., Košice
 • Mgr. Ľubica Kollárová, SŠ, Školská, Banská Bystrica
 • PaedDr. Katarína Poláčiková, ZŠ Brezovica - Trstená
 • Mgr. Alena Naďová, ZŠ Kostolné
 • RNDr. Erika Tomková, ZŠ Malinovského, Partizánske
 • RNDr. Janette Dlugošová, Stredná priemyselná škola, Poprad
 • Mgr. Ľudmila Bodnárová, Stredná priemyselná škola, Poprad

Pozn. V prípade, že sa Vám nesprávne zobrazujú niektoré matematické znaky použite iný prehliadač internetových stránok.