PERCENTÁ

 1. Percentá - pojem

  1.  vzťah zlomok=desatinné číslo=percento=znázornenie (nastavovanie)
  2.  vzťah percento=zlomok=znázornenie (hra - raketa)
  3.  znázornenie=zlomok=desatinné číslo=percento (hotpot)
  4.  nákup po zľave (hra)
 2. Počítame s percentami

  1.  výpočet percent bez 1% (domino) (html)
  2.  priraďovanie počtu percent (daný základ a časť z neho) (html)
  3.  výpočet základu (html)
  4.  výpočet hodnory a usporiadanie vzostupne (html)
  5.  určovanie počtu percent (html)
  6.  percentá (výpočet hodnoty, základu, percent) (html)
  7.  percentá v slovných úlohách (html)
  8.  percentá v banke (html)
 3. Percentá opakujeme

  1.  určenie percentovej časti z celku (html)
  2.  desatinné čísla a zlomky zapísať percentami (html)
  3.  percentá, zlomky a desatinné čísla - porovnávanie (html)
  4.  percentá súhrn - kvíz (html)
  5.  jedno percento zo základu (html)
  6.  priraďovanie počtu percent (daný základ a časť z neho) (html)
  7.  výpočet hodnoty (autotest) (html)
  8.  výpočet základu (html)
  9.  výpočet percent bez 1% (polovica, štvrtina, pätina,...) (html)
  10.  výpočet percent bez 1% (domino) (html)
  11.  zväčšovanie čísla o x% (html)
  12.  zmenšovanie čísla o x% (html)
  13.  zmenšovanie a zväčšovanie čísla o x% (html)
  14.  percentá ako diely celku (html)
  15.  výpočet hodnory a usporiadanie vzostupne (html)
  16.  určovanie počtu percent (html)
  17.  percentá a zlomky (html)
  18.  percentá a desatinné čísla (html)
  19.  percentá (výpočet hodnoty, základu, percent) (html)