PERCENTÁ

Percentá, zlomky a desatinné čísla

Vyber správne znamienko nerovnosti. Využi vzťah: 1 % = 1/100 = 0,01
0,28 28 %5/100 50 %3/50 0,63,2 30 %0,74 74/100
62 % 0,6830 % 7/2560/100 0,60,07 10 %3/100 30 %
3/10 30 %4/20 0,25 0,010 1 %12/10 1,0212/10 1,2