PERCENTÁ

Výpočet percentovej časti

Klikni do okna a zapíš správny výsledok.Ked skončíš ,stlač ???
100 %1 %25 %30 %50 %
200
40
780
160
3