PERCENTÁ - úvod

Percentá, zlomky a desatinné čísla

Rieš úlohy podľa pokynov.
Keď skončíš , stlač "Vyhodnoť"
Veľa úspechov !

Zapíš uvedené desatinné čísla ako percentá:

0,50 %0,25 %
1,2 %0,07 %
4 %0,99 %
0,372 %2,02 %
2,074 %5,6 %
3,02 %0,042 %


A teraz si to vyskúšaj so zlomkami :


3/4 % 1/10 %
2/5 % 3/100 %
12/50 % 19/10 %
6/25 % 9/20 %
1/2 % 2/50 %
55/100 % 1/8 %