DESATINNÉ ČÍSLA

 1. Porovnávanie a usporiadanie

  1.  usporiadaj vzostupne (hotpot)
  2.  usporiadaj zostupne (hotpot)
  3.  porovnávanie desatinných čísel (hotpot)
  4.  desatinné čísla na číselnej osi (hotpot)
 2. Zaokrúhľovanie

  1.  zaokrúhľovanie na desatiny - autotest  (hotpot)
  2.  zaokrúhľovanie na jednotky  (hotpot)
  3.  zaokrúhľovanie na dve desatinné miesta  (hotpot)
  4.  zaokrúhľovanie desatinných čísel  (hotpot)
  5.  zaokrúhľovanie desatinných čísel  (hotpot)
 3. Operácie +, -

  1.  sčítanie des. čísel (hotpot)
  2.  sčítanie a odčítanie viacerých des. čísel (hotpot)
  3.  sčítanie a odčítanie des. čísel (hotpot)
  4.  sčítacia pyramída (hotpot)
  5.  odčítanie des. čísel (hotpot)
  6.  odčítanie des. čísel (hotpot)
  7.  súhrn desatinné čísla (hotpot)
 4. Násobenie, delenie

  1.  násobenie desatinných 10, 100, ...  (hotpot)
  2.  násobenie desatinných (naopak) 10, 100, ...  (hotpot)
  3.  delenie desatinných 10, 100, ...  (hotpot)
  4.  delenie desatinných 10, 100, ...  (hotpot)
  5.  násobenie desatinných prirodzeným (hotpot)
  6.  násobenie desatinných prirodzeným, aj naopak (hotpot)
  7.  násobenie desatinných prirodzeným, slovné úlohy (hotpot)
  8.  násobenie desatinných prirodzeným, aj zátvorky  (hotpot)
  9.  násobenie desatinných desatinným  (hotpot)
  10.  násobenie desatinných desatinným mix (hotpot)
 5. Ďalšie úlohy

  1.  ľahký testík z úvodu o desatinných číslach  (hotpot)
  2.  zahrajme sa - násobenie a delenie 10, 100..  (hotpot)
  3.  v obchode - násobenie desatinných prirodzeným číslom  (hotpot)
  4.  počítame s desatinnými číslami  (hotpot)
  5.  rekordy z ríše zvierat (aj :)  (hotpot)
  6.  sporenie v banke  (hotpot)
  7.  za koľko našetrí (aj :)  (hotpot)
  8.  testík na súhrn  (hotpot)
  9.  desatinné čísla v slovných úlohách  (hotpot)
  10.  opakujeme  (flipchart)