Prednášky

 1. Člevek vo sfére peňazí

 2. Prijímanie rozhodnutí

 3. Práca a príjem

 4. Hospodárenie s peniazmi

 5. Sporenie a investovanie

  1. NBS samostatná inštitúcia (ppt)
  2. NBS služby verejnosti (ppt)
 6. Úver a dlh

 7. Poistenie a riziko