úlohy sú autorským dielom NÚCEM, zverejňujem ich s písomným súhlasom NÚCEM

Maturita 2016

Maturitný test 5178

Výsledky úloh 01 až 20 zapíšte do prázdneho rámčeka.

V úlohách 21 až 30 označte práve jednu správnu odpoveď.

Obrázky slúžia len na ilustráciu, nahrádzajú vaše náčrty, dĺžky a uhly v nich nemusia presne zodpovedať údajom zo zadania úlohy.