úlohy sú autorským dielom NÚCEM, zverejňujem ich s písomným súhlasom NÚCEM

Maturita 2013

Maturitný test 8706

V úlohách 1-20 vypočítajte požadované a výsledok zapíšte do prázdneho poľa.
V úlohách 21-30 vyberte z ponúkaných možností jednu správnu odpoveď.
V prípade potreby zaokrúhlite na dve desatiné miesta.