Maturita 2008

Maturitný test 8940 - úroveň B

V úlohách 1-20 vypočítajte požadované a výsledok zapíšte do prázdneho poľa.
V úlohách 21-30 vyberte z ponúkaných možností jednu správnu odpoveď.
V prípade potreby zaokrúhlite na dve desatiné miesta.