úlohy sú autorským dielom NÚCEM, zverejňujem ich s písomným súhlasom NÚCEM

Maturita 2012

Maturitný test 6903

V úlohách 1-20 vypočítajte požadované a výsledok zapíšte do prázdneho poľa.
V úlohách 21-30 vyberte z ponúkaných možností jednu správnu odpoveď.