©RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Planimetria

Množiny bodov s danou vlastnosťou

Vašou úlohou je z pravého stĺpca preniesť správnu odpoveď ku otázke v ľavom stĺpci.