Test 4

Doplňte odpovede

1. Vypočítaj.
a) 150 – 500 : 5 =
b) ( 320 + 0 . 7 ) – ( 40 : 2 ) =
c) 4 . ( 17 – 3 . 5 ) + 5 . 7 – ( 11 + 7 ) : 9 – 2 =
2.Do okienka doplň správne znamienko < , = , >.
a) 10 – 4 : 2 10 – ( 4 : 2 )
b) 3 + 6 . 7 ( 3 + 6 ) . 7
c) 81 – 36 : 9 ( 81 – 36 ) : 9
3. Šnúra sa skladá zo 4 rozdielnych kúskov. Jeden je dlhý 4 dm, druhý 69 mm, tretí 15 cm a posledný 1 dm a 1 mm. Adam pozrel na šnúru a povedal: „ Šnúra je dlhá meter.“, Veronika povedala: „ Mýliš sa, má iba 72 cm.“ Kto z nich mal pravdu?
Odpoveď: Pravdu má .
4. Koľko malých kociek treba doplniť, aby vznikla veľká kocka so stranou, na ktorej budú 3 malé kocky? Plán stavby je znázornený napravo od stavby.
obr7.PNGobr8.PNG
Odpoveď: Treba doplniť malých kociek.
5. Na maratónsky beh sa prišlo vlani pozrieť 523 mužov, 384 žien a 150 detí. Koľko divákov sa prišlo na maratón pozrieť vlani? Tento rok to bolo o 38 mužov viac, o 19 žien menej a o 3 deti viac. Koľko divákov sa prišlo na maratón pozrieť tohto roku?
Odpoveď: Tohto roku sa na maratón sa prišlo pozrieť divákov.
6. Na papier si narysuj dve ľubovoľné úsečky AB a CD. Narysuj dvojnásobok súčtu úsečiek AB a CD. Úlohu rieš len graficky na papier.
obr11.PNG
7. Pán Smith pracuje v New Yorku vo výškovej budove na 43. poschodí. Pán Smith je športovo založený človek, preto chodí po schodoch. Koľko schodov prejde smerom nahor, ak medzi poschodiami je 14 schodov?
Odpoveď: Prejde schodov.
8. Tento matematický vlak mal označené vozne číselnými kódmi vzostupne. Pri nehode sa však vykoľajil. Zoradíš opäť vozne s číslami vzostupne? Napíš ich poradové čísla do štvorčekov pod vozňami.
obr9.PNG

, , , ,
9. Z číslic 6, 8, 5 utvor všetky trojciferné čísla a usporiadaj ich vzostupne. Jednotlivé číslice sa nesmú opakovať!
, , , , ,
10. Vyznač na číselnej osi všetky párne čísla, pre ktoré platí podmienka, že sú väčšie ako 3 a zároveň menšie ako 16.
obr10.PNG

Vypíš ich vzostupne: , , , , ,