PaedDr. Katarína Poláčiková

Testy do prímy 4

Precvičujeme si učivo 5. ročníka.

Každú úlohu si dobre prečítaj, vypočítaj a doplň alebo označ správnu odpoveď.