Test 7

Doplňte odpovede

1. Vydel so zvyškom. V ktorom príklade (a, b, c, alebo d) je nesprávne uvedený zvyšok?
a) 65 : 7 = zvyšok 2
b) 37 : 6 = zvyšok 7
c) 75 : 9 = zvyšok 3
d) 46 : 8 = zvyšok 6
Odpoveď: Nesprávny zvyšok je v príklade .
2. Vypočítaj súčet a rozdiel dĺžok úsečiek | AB | = 72 dm a | CD | = 18 cm.

Odpoveď: Súčet úsečiek je cm a rozdiel úsečiek je cm
3. Päť plných košíkov s hruškami spolu váži 60 kg. Koľko vážia tri plné košíky s hruškami?hrusky.jpg

Odpoveď: Tri plné košíky s hruškami vážia kg.
4. Najmenšie párne štvorciferné číslo zostavené z číslic 9, 0, 3, 8 je .
5. Záhradník Peter má pozemok v tvare trojuholníka. Každá strana tohto trojuholníka je 8 metrov dlhá. Narysuj na papier tento pozemok, pričom dĺžku strán trojuholníka zostroj v centimetroch. Vypočítaj, akú dlhú stranu by mal pozemok v tvare štvorca, ktorého obvod by bol rovnaký ako obvod trojuholníkového pozemku.pozemok.jpg

Odpoveď: Pozemok v tvare štvorca by mal stranu dlhú metrov.
6. Sonda na Marse trávila 2 058 dní, čo boli presne tri marťanské roky. Koľko dní trvá rok na Marse?

Odpoveď: Rok na Marse trvá dní.
7. V rodine Novákovcov majú tri deti. Janko má 6 rokov, Mirko 8 a Martinka 12 rokov. Každý z nich dostáva mesačné vreckové, ktoré sa rovná polovici ich veku. Koľko eur dostávajú mesačne spolu? Koľko eur dostávajú ročne spolu?deti.jpg

Odpoveď: Mesačne deti dostávajú spolu € a ročne €.
8. Paľko zarobí na brigáde 2 eurá za hodinu. Koľko zarobí za 3 dni, ak robí 6 hodín denne?

Odpoveď: Paľko na brigáde za tri dni zarobí eur.
9. Na nákup sa vybrali dve kamarátky Julka a Mirka. Ceny v obchode sú uvedené v tabuľkenakup.jpg
Názov tovarurožkymlieko1 kg cukrumaslo
Cena tovaru6 centov85 centov1 euro98 centov

Julka nakúpila: 15 rožkov, 2 krabice mlieka a 1 maslo.
Mirka nakúpila: 10 rožkov, 1 kg cukru a 3 krabice mlieka.
Ktorý nákup bol drahší, Julkin alebo Mirkin? ( Počítaj v centoch. )

Odpoveď: Drahší nákup bol . Julka nakúpila za centov a Mirka za centov.
10. Na papier narysuj štvorec AHOJ so stranou dlhou 4 cm. Zo štvorca vypíš:
a) vrcholy , , , ,
b) strany , , , .
Vypočítaj obvod štvorca AHOJ... O = cm.