© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2017

PS1

Vypočítaj a podľa inštrukcií zapíš odpoveď do políčka.