Test 6

Doplňte odpovede

1. Nezbedný škriatok vymazal niektoré čísla. Viete čo chýba na prázdnych miestach?
a) . 15 + . 2 = 19
b) . 23 - 3 . = 43
c) 4 . + . 6 = 8
2. V rovnici nám chýba prvé číslo. Viete ho doplniť? Na papier si urobte aj skúšku spätným prerátaním tejto rovnice.
. 3 + 16 – 23 + 158 = 205
3. Rýchlik z Košíc do Bratislavy má 12 vozňov, v každom vozni sa nachádza 23 cestujúcich. Koľko cestujúcich prepraví tento rýchlik?rychlik.jpg
Odpoveď: Rýchlik prepraví cestujúcich.
4. Vypíšte vzostupne všetky čísla, pre ktoré platí podmienka, že sú väčšie ako 8 a zároveň menšie ako 17. Prekreslite si číselnú os na papier a vyznačte na nej čísla, ktoré ste vypísali.

cisos.jpg
Odpoveď: Podmienku spĺňajú čísla , , , , , , , ,
5. Jožko, Jurko a Janko dostali od babky rôzny počet lízaniek. Rozhodli sa, že každý by mal mať rovnaký počet, aby to bolo spravodlivé. Koľko lízaniek dostane každý z nich, ak Jožko dostal 5, Jurko 4 a Janko 6 lízaniek?lizanky.jpg

Odpoveď: Aby to bolo spravodlivé, každý chlapec by mal dostať lízaniek.
6. V krajine sedmičiek má minúta 7 sekúnd, hodina 7 minút a deň 7 hodín. Koľko sekúnd má v tejto krajine deň?

Odpoveď: V krajine sedmičiek má jeden deň sekúnd.
7. Evka má 48 €. Janka má 3–krát menej ako Evka a Peter má o 25 € viac ako Janka. Koľko eur majú spolu?mince.jpg

Odpoveď: Evka, Janka a Peter majú spolu €.
8. Koľkými rôznymi cestami sa môžeme dostať z A do C, ak po cestách môžeme ísť iba v smere šípok?
cesty.jpg
Odpoveď: Z A do C existuje rôznych ciest.
9. Okolo bazéna tvaru obdĺžnika vedie chodník. Koľko metrov prejde Zuzka po chodníku, pričom dlhšia strana bazéna meria 59 m a kratšia strana 28 m a Zuzka chce obísť celý bazén?

Odpoveď: Zuzka prejde po chodníku metrov.
10. Žiaci dostávajú za prácu na matematike počas celého školského roka body. Za polročný a koncoročný test môžu dostať 150 bodov. Za štvrťročný a trištvrťročný test môžu dostať 125 bodov. Za projekt ku koncu roka môžu dostať 50 bodov. Koľko bodov maximálne za rok môže žiak dostať z matematiky?

Odpoveď: Za rok môže žiak z matematiky dostať maximálne bodov.