Test 3

Doplňte odpovede

1. Vypočítaj počtové operácie v jednotlivých útvaroch a vyrieš úlohy:
obr1.JPG
a) súčet štvorca + súčin kruhu =
b) súčin kruhu : súčet štvorca =
c) súčet štvorca + súčin trojuholníka + súčet kruhu =
2. Doplň do políčka najbližšie správne číslo:
a) > 589     b) < 7 060
3. Z číslic 7, 0, 6, 2 napíš najmenšie párne štvorciferné číslo. Každú číslicu môžeš použiť iba raz. Hľadané číslo je
4.obr4.JPG Slimák Erik sa rozhodol navštíviť kamaráta Tomáša. Cestou musel prejsť tieto úseky cesty: od domu po kopu kamienkov 1 450 mm, od kopy kamienkov cez mláku 157 cm.
Celá trasa bola teda spolu dlhá milimetrov, čo je cm.
5. Prerysuj si na papier priamku "p" a body A, B, C, D. Narysuj:
a) priamku "a", ktorá je kolmá na priamku "p" a prechádza bodom C
b) priamku "b", ktorá je rovnobežná s priamkou "p" a prechádza bodom D.
obr6.JPG
6. Janko vystrelil na terč 5 šípov. Koľko bodov získal v priemere jedným šípom?obr2.JPG
Priemerný počet bodov na jeden zásah mal bodov.
7. Piati kamaráti chodia cvičiť do posilňovne. Čas, ktorý tam strávia týždenne si však každý zapisuje po svojom Urči, ktorý z nich cvičil najdlhšie a ktorý najkratšie.
Maťko cvičil 6 hodín a 20 minút.
Ferko cvičil 720 minút.
Jožko cvičil 4 a pol hodiny.
Mirko cvičil 660 minút.
Matúš cvičil 4 hodiny a 10 minút.
Najdlhšie cvičil , a cvičil minút.
Najkratšie cvičil , a cvičil minút.
8. Veveričky nazbierali prvý deň 267 orechov, druhý deň 3 – krát menej ako prvý deň a tretí deň nazbierali o 89 orechov viac než druhý deň. Koľko orechov nazbierali spolu za tri dni?
Spolu za tri dni nazbierali orechov.
9. Miško si postavil z malých kociek štyri schody. Koľko kociek by ešte potreboval, ak chce mať nakoniec sedem schodov?
obr3.JPG
Na dostavanie 7 schodov by potreboval ešte kociek.
10. Cez jarné prázdniny sa vybrala Peťka s mladším bratom Tomášom a rodičmi do Tatier. Lístok na vlak stál pre dospelého 45 centov a pre dieťa 25 centov. Koľko zaplatila celá rodina, ak Peťka s Tomášom majú detský lístok?
Celá rodina by zaplatila za lístky € a centov.