© RNDr. Gabriela Kövesiová 2012

Goniometria

Sínusová veta

Vypočítajte všetky chýbajúce hodnoty z trojuholníka ABC. Doplňte do prázdnych polí vypočítané hodnoty, ktoré zaokrúhlite na desatiny. Veľkosti uhlov udávajte zaokrúhlené na celé stupne.
V ľubovoľnom trojuholníku platí:
a / sinα = b / sinβ
b / sinβ = c / sinγ
c/ sinγ = a / sinα
trojuholnik
abcαβγ
340°80°°
5,136°°101°
2,9°28°14°
3,92,850°°°
915°°90°
77°60°°