© RNDr. Gabriela Kövesiová 2012

Goniometria

Goniometrické rovnice

Riešte goniometrické rovnice na množine všetkých reálnych čísel (preneste riešenie z pravého stĺpca ku rovnici vľavo).