© RNDr. Gabriela Kövesiová 2012

Goniometria

Jednoduché goniometrické rovnice

Pomocou grafu funkcie y = cos x určte počet riešení daných goniometrických rovníc na uvedenom intervale.
sinusoida.png
cos x = 0

na intervale <-π; 5π/2>
cos x = -1

na intervale (0; 4π>
cos x = √2

na intervale <-2π; 2π>
cos x = √3/2

na intervale <-π; 4π>
cos x = 1

na intervale (-2π; 2π>
cos x = -0,9

na intervale (-π; 5π/2>