© RNDr. Gabriela Kövesiová 2011

Oblúková a stupňová miera

Veľkosť uhla

Z pravého stĺpca preneste ku ľavému stĺpcu údaje, ktoré vyjadrujú rovnako veľký uhol.
Vieme, že uhol o veľkosti 2π rad (v oblúkovej miere) je presne 360° (v stupňovej miere).

 

jednotkova kruznica