© RNDr. Gabriela Kövesiová 2011

Funkcia sínus

Funkčná hodnota

Vyberte správnu možnosť pre hodnotu funkcie v danom bode (>0, =0, <0).
sinus
sin(π/3)
sin(3/2 π)
sin(π)
sin(7/6 π)
sin(7/4 π)
sin(0)
sin(-π/6)
sin(-π)
sin(-3/2 π)
sin(-5/3 π)
sin(-5/6 π)
sin(-2π)
sin(17/4 π)
sin(5π)
sin(-9/2 π)
sin(23/6 π)
sin(-15/2 π)
sin(-10/3 π)