© RNDr. Gabriela Kövesiová 2012

Goniometria

Goniometrické rovnice s dvojnásobným argumentom

Riešte goniometrické rovnice na množine R a správne riešenie preneste z pravého stĺpca ku rovnici vľavo.