© RNDr. Gabriela Kövesiová 2012

Goniometria

Jednoduché goniometrické rovnice

Pomocou grafu funkcie y = sin x určte počet riešení daných goniometrických rovníc na uvedenom intervale.
sinusoida.png
sin x = -1/2

na intervale <-2π; 3π>
sin x = 3/2

na intervale (-π; 2π>
sin x = 1

na intervale <-3π; 5π/2>
sin x = 2/3

na intervale <-2π; 7π/2>
sin x = 0

na intervale <-2π; 3π)
sin x = -1

na intervale (-3π/2; 3π/2>