© RNDr. Gabriela Kövesiová 2012

Goniometria

Goniometrické rovnice v radiánoch

Riešte goniometrické rovnice na množine uvedenej pri zadaní (preneste riešenie z pravého stĺpca ku rovnici vľavo).