© RNDr. Gabriela Kövesiová 2012

Goniometrické funkcie

Dvojnásobný a polovičný argument

Pomocou vzťahov pre goniometrické funkcie dvojnásobného a polovičného argumentu odvoďte pravdivosť, alebo nepravdivosť rovností.

cos4x − sin4x = cos 2x    
cos 2x − sin22x = 4.sin4x − 6.sin2x    
1 + cos x = 2.cos2(x/2)    
1 − cos x = 2.sin2(x/2)    
2.sin x + sin 2x = 4.sinx.cos2(x/2)    
cos4x + sin4x = 1 − 1/2 . sin2 2x