© RNDr. Gabriela Kövesiová 2012

Goniometria

Goniometrické rovnice v stupňoch

Riešte goniometrické rovnice na množine (0°, 360°> a správne riešenie preneste z pravého stĺpca ku rovnici vľavo.