© RNDr. Gabriela Kövesiová 2011

Goniometrické funkcie sínus a kosínus

Obor hodnôt

Pre každé číslo z prvého stĺpca uveďte, či môže byť hodnotou danej funkcie.
Majme danú funkciu y = sin(x),
zistite, či dané číslo môže byť jej hodnotou.
2
-0,1
√(3)
1/2
0
-4/3
1
√(2)/2
Majme danú funkciu y = cos(x),
zistite, či dané číslo môže byť jej hodnotou.
3/2
-1
0,5
-√(3)/2
2/3
√(5)/3
-2,1
7/6