© RNDr. Gabriela Kövesiová 2012

Trigonometria

Sínusová a kosínusová veta v praxi

Vypočítajte a výsledky zaokrúhlite podľa pokynov v úlohe.
Pozn. V praxi sa na určovanie vzdialeností v teréne používa tzv. triangulácia,