© RNDr. Gabriela Kövesiová 2012

Goniometria

Goniometrické rovnice

Ku jednoduchým goniometrickým rovniciam (na ľavej strane) preneste počet ich riešení na intervale (-π; 3π/2> z pravého stĺpca.