© RNDr. Gabriela Kövesiová 2012

Goniometria

V pravouhlom trojuholníku

Vypočítajte a zaokrúhlite na desatiny.