© RNDr. Gabriela Kövesiová 2012

Goniometria

Hodnoty funkcií s dvojnásobným argumentom

Pomocou vzťahov pre goniometrické funkcie dvojnásobného argumentu a použitím vzťahov medzi hodnotami goniometricých funkcií vypočítajte požadované hodnoty. Počítajte s presnosťou na dve desatinné miesta, zaokrúhlite.
cos 2x = keď sin x = 0,6
pre 0 < x < π/2
sin 2x = keď sin x = -1/√3
pre π < x < 3π/2
tg 2x = alebo keď | tg x | = 5
pre −π/2 < x < π/2
sin 2x = keď sin x = -2/3
pre 3π/2 < x < 2π