© RNDr. Gabriela Kövesiová 2012

Funkcia sínus a kosínus

Funkčná hodnota

Vyberte správnu možnosť pre hodnotu určennej funkcie v danom bode (>0, =0, <0), pomôžte si jednotkovou kružnicou.
sin(3/4 π)
sin(π)
cos(4/3 π)
cos(11/6 π)
sin(7/4 π)
cos(0)
sin(-3/2 π)
cos(-3/4 π)
cos(-9/6 π)
sin(-1/6 π)
sin(-4/3 π)
cos(-1/3 π)
sin(5/3 π)
cos(7/4 π)
cos(-3/4 π)
sin(-π)
sin(5/6 π)
cos(-3/2 π)
sin(14/3 π)
cos(5/4 π)
cos(-11/2 π)
sin(-9/4 π)
cos(11/3 π)
sin(21/3 π)