© RNDr. Gabriela Kövesiová 2011

Oblúková a stupňová miera III.

Prevod zo stupňovej miery do oblúkovej

Z pravého stĺpca preneste ku ľavému stĺpcu údaje, ktoré vyjadrujú rovnako veľký uhol.
Vieme, že uhol o veľkosti π rad (v oblúkovej miere) je presne 180° (v stupňovej miere).