f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Pedagogickí zamestnanci

 

RNDr. Csilla NAGYOVÁ
Riaditeľka školy
Kontakt: csilla.nagyova@gymmoldava.sk
Mgr. Gabriela GRAFFY
Matematika - Fyzika - Anglický jazyk
Kontakt: gabriela.graffy@gymmoldava.sk
Mgr. Peter ATTRES
História – Katechetika
Kontakt: peter.attres@gymmoldava.sk
PaedDr. Stanislava BALLASCHOVÁ
Slovenský jazyk a literatúra – Geografia
Kontakt: stanislava.ballaschova@gymmoldava.sk
Mgr. Iveta BRADOVÁ
Matematika – Fyzika
Kontakt: iveta.bradova@gymmoldava.sk
Mgr. Adrián EŠTOK
Slovenský jazyk – Dejepis
Kontakt: adrian.estok@gymmoldava.sk
Mgr. Františka FEHÉROVÁ
Výtvarná výchova – Etická výchova
Kontakt: frantiska.feherova@gymmoldava.sk
Mgr. Linda Szalka GAWRON
Nemecký jazyk
Kontakt: linda.szalka.gawron@gymmoldava.sk
Mgr. Erika JAKAB
Anglický jazyk
materská dovolenka
Kontakt: erika.jakab@gymmoldava.sk
Mgr. Katarína KISSOVÁ
Anglický jazyk
Kontakt: katarina.kissova@gymmoldava.sk
RNDr. Gabriela KÖVESIOVÁ
Matematika – Informatika
Kontakt: gabriela.kovesiova@gymmoldava.sk
RNDr. Silvia MIHALIČOVÁ, PhD.
Biológia – Anglický jazyk
Kontakt: silvia.mihalicova@gymmoldava.sk
Mgr. Martina SCIRANKOVÁ
Biológia – Chémia
Kontakt: martina.scirankova@gymmoldava.sk
Mgr. Michal SOROKA
Mediálna výchova
Kontakt: michal.soroka@gymmoldava.sk