Rada rodičovského združenia (RRZ)

RRZ je volená na plenárnom zasadnutí.


Predseda RRZ: Katarína Hegedűsová
Členovia RRZ sú zástupcovia rodičov z jednotlivých tried:

I.OA Jozef Dániel
II.OA Mária Országhová
III.OA Veronika Straková
I.A Ing. Tibor Draskoczy
VI.OA Katarína Hegedűsová
VII.OA Imrich Bugár
IV.A Alžbeta Zabó