Rada rodičovského združenia (RRZ)

RRZ je volená na plenárnom zasadnutí.
Tento šk. rok sa plenárna schôdza RRZ konala 12. 10. 2022.

Predseda RRZ: Katarína Hegedűsová
Členovia RRZ sú zástupcovia rodičov z jednotlivých tried:

I.OA Mária Országhová
II.OA Veronika Straková
V.OA Katarína Hegedűsová
VI.OA Imrich Bugár
III.A Alžbeta Zabó
VIII.OA Eva Šuverová