f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Rada rodičovského združenia (RRZ)

RRZ je volená na plenárnom zasadnutí.
Tento šk. rok sa plenárna schôdza RRZ konala 24. 09. 2019.

Predseda RRZ: Katarína Hegedűsová
Členovia RRZ sú zástupcovia rodičov z jednotlivých tried.

II.OA    Katarína Hegedűsová
III.OA    Nikoleta Majančíková
IV.OA    Ján Rusnák
V.OA    Eva Šuverová
II.A    Jarmila Cabalová
IV.A    Nikoleta Szabóová