Formy štúdia na našej škole

Štvorročné štúdium

-> je určené pre absolventov 9. ročníka ZŠ
-> informácie o prijímačkách

Osemročné štúdium

-> je určené pre absolventov 5. ročníka ZŠ
-> informácie o prijímačkách