f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Formy štúdia na našej škole

Štvorročné štúdium

-> je určené pre absolventov 9. ročníka ZŠ
-> možnosť výberu z 3 zameraní:
Práca s informáciami v modernej spoločnosti
Človek a prostredie
Človek a technika
-> informácie o prijímačkách

Osemročné štúdium

-> je určené pre absolventov 5. ročníka ZŠ
-> informácie o prijímačkách