Podporte robotiku na našej škole

V prípade záujmu podporiť robotiku na našej škole (hlavne financovanie nákladov súvisiacich s účasťou našich študentov na rôznych robotických súťažiach) Vás prosíme:
vyplniť darovaciu zmluvu 2x, vytlačiť, podpísať
odoslať na adresu:

Rodičovské združenie pri Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou
Školská 13
045 17 Moldava nad Bodvou

bankový účet RZ pri GŠM - IBAN:
SK82 5600 0000 0095 2699 3001
do poznámky pre príjímateľa uveďte: "robotika"

Ďakujeme

Darovacia zmluva - robotika

Podporte oslavy 70. výročia vzniku školy

70.výročie vzniku školy    Pre viac informácií kliknite na list (obrázok vyššie).

2 % z dane za rok 2023

Milí rodičia,

touto cestou by sme vás aj tento školský rok veľmi pekne chceli poprosiť o príspevok 2% daní z príjmov fyzických osôb, ktorý nám veľmi napomáha pri financovaní aktivít našich detí, ako aj pri financovaní rozvoja školy. Keďže sme malou školou, pomôže nám každý jeden príspevok. Budeme veľmi radi, ak tento príspevok poskytnete práve pre potreby občianskeho združenia, v ktorom sú všetky finančné prostriedky použité efektívne a transparentne. V minulom školskom roku sa z 2% daní z príjmov fyzických osôb podarilo financovať napr. štartovné na rôzne súťaže študentov, cestovné náklady pri preprave študentov na exkurzie, semináre a workshopy, kurz prvej pomoci pre 22 študentov, darčekové poukážky pre úspešných študentov a maturantov, materiálno-technické pomôcky do učební a pod.

Tlačivo na účel poskytnutia príspevku 2% daní nájdete na odkaze nižšie, ako aj na sekretariáte gymnázia.

Ďakujeme pekne za Vašu doterajšiu pomoc.

Vedenie školy a predseda občianskeho združenia.Pre ľudí, ktorí sú zamestnaní je tu: editovateľné tlačivo na stiahnutie a vytlačenie

Pre živnostníkov, prípadne firmy stačí v daňovom priznaní uviesť:
Názov: Rodičovské združenie pri Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou
IČO poberateľa 2 %: 54288312

PODPORTE NÁS

V prípade záujmu darovať našej škole finančný, resp. nefinančný dar Vás prosíme:
vyplniť darovaciu zmluvu 2x, vytlačiť, podpísať
odoslať na adresu školy:

Gymnázium Štefana Moysesa
Školská 13
045 17 Moldava nad Bodvou

Ďakujeme

I. darovacia zmluva - finančný dar
II. darovacia zmluva - nefinančný dar