f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


  2% z dane

Ak nás chcete podporiť aj takouto formou, predvyplnené aktuálne tlačivo nájdete v časi Tlačivá, alebo použite naše údaje:

IČO: 17319617/910
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Slovenská rada združení-Rodičovské združenie pri Gymnáziu Štefana Moysesa
Sídlo - Ulica: Školská
Súpisné/orientačné číslo: 13
PSČ: 045 17
Obec: Moldava nad Bodvou

PODPORTE NÁS

V prípade záujmu darovať našej škole finančný, resp. nefinančný dar Vás prosíme:
vyplniť darovaciu zmluvu 2x, vytlačiť, podpísať
odoslať na adresu školy:
Gymnázium Štefana Moysesa
Školská 13
045 17 Moldava nad Bodvou

Ďakujeme

I. darovacia zmluva - finančný dar
II. darovacia zmluva - nefinančný dar