f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


OZNAM - 2 % z dane

Vážení rodičia a priatelia školy,
dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2022. Ak sa rozhodnete pomôcť poukázaním podielu zaplatenej dane občianskemu združeniu: Rodičovské združenie pri Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou, ubezpečujeme Vás, že všetky takto získané prostriedky budú slúžiť na zlepšovanie podmienok a rozširovania možnosti vzdelávania na GŠM a hlavne v prospech Vašich detí.
Ceníme si Vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.

S úctou,
Mgr. Katarína Hegedűsová, predsedníčka RZ pri GŠM
RNDr. Csilla Nagyová, riaditeľka školy

Tlačivo na stiahnutie

PODPORTE NÁS

V prípade záujmu darovať našej škole finančný, resp. nefinančný dar Vás prosíme:
vyplniť darovaciu zmluvu 2x, vytlačiť, podpísať
odoslať na adresu školy:
Gymnázium Štefana Moysesa
Školská 13
045 17 Moldava nad Bodvou

Ďakujeme

I. darovacia zmluva - finančný dar
II. darovacia zmluva - nefinančný dar