P O Ď A K O V A N I E     S P O N Z O R O M

robotické súťaže

->

učebňa robotiky

Za podporu robotiky a spolufinancovanie vybavenia novej učebne robotiky na našej škole ďakujeme: MAGNA International - MAGNA POWERTRAIN KECHNEC
->

70. výročie vzniku školy

Za podporu príprav na oslavy 70. výročia vzniku školy ďakujeme:

dar do výšky 150 €
Anna Riková, Miroslav Gedeon, Janka Fulínová, Ján Tóth, Helena Mackovjaková, Imrich Drabik, MUDr. Alexander Benko, MUDr. Helena Rusnáková, Pavol Szepsi, Eližerová Zuzana, Szomoray Štefan, Erik Zelený a rodina, Pačay Viktor, Ondrej Hoško, Oliver Kovács,

dar vo výške od 150 € do 300 €
Tar Igor,

dar 300 € a viac
ďakujeme a srdečne pozývame na slávnostnú recepciu v októbri 2024:
Jozef Siklienka, Štefan Lacko, Agro MOLD, Agro MOLD Group