F O T O A L B U M

ROBOTIKA


-> FLL Košice 2024 - regionálne kolo svetovej robotickej súťaže FIRST LEGO League, 14. 02. 2024: tím Legomaniaci (Lucia Sarah Kožárová, Jakub Straka, Pavol Martinove, Martin Ballasch, Matthias Penzák, Ján Slovinský, Miroslav Slovinský z I.OA a Alexandra Kissová, Erik Weiser z II.OA) - 1. miesto v časti Inovačný projekt + Cena dekana PF UPJŠ v Košiciach, tím GŠM 5a5 (Petra Draskóczyová z I.A a Pavel Bambura, Lukáš Haňo, Patrik Hegedűs, Viliam Kövesi, Jakub Drabik z VI.OA) - 1. miesto a postup do Národného finále FLL Slovakia 2024 (2023/2024)

-> exkurzia TUKE FVT v Prešove - laboratórium virtuálnej reality, laboratórium reverzného inžinierstva, laboratórium aditívnej výroby, 01.12.2023 (2023/2024)

-> Trenčiansky robotický deň: celoslovenská robotická súťaž 09.11.2023: tím Eagle (Gréta Chladná, Alexandra Kissová, Erik Weiser z II.OA) 1. miesto v kategórii FreeStyle<16, tím Kopos (Pavol Martinove, Jakub Straka, Matthias Penzák z I.OA) 4. miesto v kategórii DoIt!<16, tím Robot.exe (Patrik Hegedűs, Viliam Kövesi z VI.OA) 2. miesto v kategórii DoIt!>16, tím Error.exe (Lukáš Haňo, Pavel Bambura z VI.OA) 7. miesto v kategórii FollowerEasy>16, tím Palma (Lucia Kožárová z I.OA, Stanislav Kožár z III.OA) 19. miesto v kategórii FollowerEasy<16 (2023/2024)

-> Workshop Legomaniaci v akcii - grant z nadácie Pontis n.o. (Meet and Code 2023), 19.09.2023, 26.06.2023 (2023/2024)

-> Tím GŠM 5a5 - príprava na FLL 2024 - I.A, VI.OA (2023/2024)

-> Krúžok Legomaniaci - príprava na FLL 2024 - I.OA, II.OA (2023/2024)

-> WRO Slovakia 2023 - tím RobotEXE (Lukáš Haňo, Patrik Hegedűs, Viliam Kövesi z V.OA), 3. miesto v kategórii RoboMission Senior [Košice 06. 06. 2023] (2022/2023)

-> RBA 2023 - tím RobotEXE (Lukáš Haňo, Patrik Hegedűs, Viliam Kövesi z V.OA), 1. miesto v kategórii Robotická výzva [Košice 05. 06. 2023] (2022/2023)

-> Národné kolo FLL Slovensko 2023 - tím LEGOMANIACI, diplom a medaily za úspešnú účasť [FLL Chalenge 2023 - SuperPowered, Bratislava 11. 03. 2023] (2022/2023)

-> robotický krúžok a regionálne kolo FLL Košice 2023 - tím LEGOMANIACI, celkové 2. miesto - postup do národného kola [FLL Chalenge 2023 - SuperPowered, Košice 01. 02. 2023] (2022/2023)

-> Meet and Code - projekt LEGOMANIACI [workshopy v GŠM: 27. 09. 2022, 04. 10. 2022] (2022/2023)

-> Trenčiansky robotický deň - dva tímy z GŠM: Rainbolt (kat. FollowerEasy<16 - 9. miesto, FollowerHard<16 - 8. miesto), robot.exe (kat. DoIt>16 - 4. miesto, FollowerEasy>16), Trenčín 09. - 10. 11. 2023 (2022/2023)

-> Lego Spike Day - workshop SK-HU IT Education Lego Spike [Via Carpatia], Košice 21. 09. 2022 (2022/2023)

-> cezhraničná súťaž SK-HU IT Education Lego Spike - tím prima+sekunda: 3. miesto, Košice 29. 09. 2023 (2022/2023)

-> regionálne kolo FLL Košice 2022 - tím PRIMA: 1. miesto v kat. CoreValues, 2. miesto v kat. RobotGame [FLL Chalenge 2022 - CargoConnect, Košice 21. 04. 2022] (2021/2022)

-> krúžok Robotika - tím PRIMA [príprava na FLL Chalenge 2022 - CargoConnect] + padlet (prima)

-> robotická súťaž WRO Slovakia 2022 - tím Robot.exe, kat. Senior: 3. miesto [WRO Slovakia 2022 - The Care Robot, Košice 08. 06. 2022] (2021/2022)

-> robotická súťaž WRO Slovakia 2021 - tím beginers, kat. Senior: 3. miesto [WRO Slovakia 2021 - PowerMix, online 23. 06. 2021] (2020/2021)

3D tlač


-> Meet and Code - projekt STVOR SI SVOJ ŠPERK!
[4 workshopy v GŠM, október 2022] (2022/2023)

-> Meet and Code - projekt 3D SVET OKOLO NÁS
[4 workshopy v GŠM, október 2021] (2021/2022)

-> 3D tlač - na GŠM (2021/2022/2023)

rôzne


-> projekt IT LAB Creativity 3 u nás (2023/2024)

-> na hodinách INF, PRG - V.OA (2021/2022)

-> Meet and Code - projekt Micro:bity prakticky
[4 workshopy v GŠM, október 2021] (2021/2022)