R O B O T I K A   A   I T   na GŠM

ROBOTIKA


-> WRO národné finále Slovakia 2024, 11. 06. 2024: 4. miesto kategórie Senior v SR tím errorEXE (Lukáš Haňo VI.OA, Erik Weiser II.OA), 8. miesto kategórie Senior v SR tím robotEXE (Pavel Bambura, Patrik Hegedűs, Viliam Kövesi z VI.OA) (2023/2024)

-> Western Edge Open FLL, Long Beach California USA, 31. 05. 2024 - 02. 06. 2024: SR reprezentuje náš tím GŠM 5a5 (Petra Draskoczyová z I.A a Pavel Bambura, Jakub Drabik, Lukáš Haňo, Patrik Hegedűs, Viliam Kövesi z VI.OA) (2023/2024)

-> WRO Košice 2024 - regionálne kolo celoslovenskej robotickej súťaže, 10. 05. 2024 TUKE Košice: tím robotEXE (Viliam Kövesi, Patrik Hegedűs, Pavel Bambura z VI.OA) - 2. miesto v kategórii Challenge Senior a postup do národného finále a tím errorEXE (Lukáš Haňo VI.OA, Erik Weiser II.OA) - 4. miesto v kategórii Challenge Senior a postup do národného finále (2023/2024)

-> RoboRAVE Slovakia 2024 - celoslovenská robotická súťaž organizovaná o.z. AMAVET, 12. 04. 2024 ŽU Žilina: tím Robotici z Bodvy (Matthias Penzák a Sofia Uličná z I.OA) - 1. miesto v kategórii Súboj rytierov a 3. miesto v kategórii e-Mazing, tím FC Salámy (Pavol Martinove a Jakub Straka z I.OA) - 2. miesto v kategórii e-Mazing, tím Fire Defender (Pavel Bambura, Viliam Kövesi, Jakub Drabik, Dominik Lenko z VI.OA) - 2. miesto v kategórii Hasenie ohňa, tím Eagle (Alexandra Kissová a Erik Weiser z II.OA) - 4. miesto v kategórii e-Mazing (2023/2024)

-> FLL Slovensko 2024 - národné finále svetovej robotickej súťaže FIRST LEGO League v Bratislave, 09. 03. 2024: tím GŠM 5a5 (Petra Draskoczyová z I.A a Pavel Bambura, Jakub Drabik, Lukáš Haňo, Patrik Hegedűs, Viliam Kövesi z VI.OA) - 1. miesto za Inovačný projekt {mobilná aplikácia Koníčky v meste Moldava nad Bodvou a okolí} (2023/2024)

-> FLL Košice 2024 - regionálne kolo svetovej robotickej súťaže FIRST LEGO League, 14. 02. 2024: tím Legomaniaci (Lucia Sarah Kožárová, Jakub Straka, Pavol Martinove, Martin Ballasch, Matthias Penzák, Ján Slovinský, Miroslav Slovinský z I.OA a Alexandra Kissová, Erik Weiser z II.OA) - 1. miesto v časti Inovačný projekt + Cena dekana PF UPJŠ v Košiciach, tím GŠM 5a5 (Petra Draskóczyová z I.A a Pavel Bambura, Lukáš Haňo, Patrik Hegedűs, Viliam Kövesi, Jakub Drabik z VI.OA) - 1. miesto a postup do Národného finále FLL Slovakia 2024 (2023/2024)

-> Trenčiansky robotický deň: celoslovenská robotická súťaž 09.11.2023: tím Eagle (Gréta Chladná, Alexandra Kissová, Erik Weiser z II.OA) 1. miesto v kategórii FreeStyle<16, tím Kopos (Pavol Martinove, Jakub Straka, Matthias Penzák z I.OA) 4. miesto v kategórii DoIt!<16, tím Robot.exe (Patrik Hegedűs, Viliam Kövesi z VI.OA) 2. miesto v kategórii DoIt!>16, tím Error.exe (Lukáš Haňo, Pavel Bambura z VI.OA) 7. miesto v kategórii FollowerEasy>16, tím Palma (Lucia Kožárová z I.OA, Stanislav Kožár z III.OA) 19. miesto v kategórii FollowerEasy<16 (2023/2024)

-> Workshop Legomaniaci v akcii - grant z nadácie Pontis n.o. (Meet and Code 2023), 19.09.2023, 26.06.2023 (2023/2024)

-> Tím GŠM 5a5 - príprava na FLL 2024 - I.A, VI.OA (2023/2024)

-> Krúžok Legomaniaci - príprava na FLL 2024 - I.OA, II.OA (2023/2024)

-> WRO Slovakia 2023 - tím RobotEXE (Lukáš Haňo, Patrik Hegedűs, Viliam Kövesi z V.OA), 3. miesto v kategórii RoboMission Senior [Košice 06. 06. 2023] (2022/2023)

-> RBA 2023 - tím RobotEXE (Lukáš Haňo, Patrik Hegedűs, Viliam Kövesi z V.OA), 1. miesto v kategórii Robotická výzva [Košice 05. 06. 2023] (2022/2023)

-> Národné kolo FLL Slovensko 2023 - tím LEGOMANIACI, diplom a medaily za úspešnú účasť [FLL Chalenge 2023 - SuperPowered, Bratislava 11. 03. 2023] (2022/2023)

-> robotický krúžok a regionálne kolo FLL Košice 2023 - tím LEGOMANIACI, celkové 2. miesto - postup do národného kola [FLL Chalenge 2023 - SuperPowered, Košice 01. 02. 2023] (2022/2023)

-> Meet and Code - projekt LEGOMANIACI [workshopy v GŠM: 27. 09. 2022, 04. 10. 2022] (2022/2023)

-> Trenčiansky robotický deň - dva tímy z GŠM: Rainbolt (kat. FollowerEasy<16 - 9. miesto, FollowerHard<16 - 8. miesto), robot.exe (kat. DoIt>16 - 4. miesto, FollowerEasy>16), Trenčín 09. - 10. 11. 2023 (2022/2023)

-> Lego Spike Day - workshop SK-HU IT Education Lego Spike [Via Carpatia], Košice 21. 09. 2022 (2022/2023)

-> cezhraničná súťaž SK-HU IT Education Lego Spike - tím prima+sekunda: 3. miesto, Košice 29. 09. 2023 (2022/2023)

-> regionálne kolo FLL Košice 2022 - tím PRIMA: 1. miesto v kat. CoreValues, 2. miesto v kat. RobotGame [FLL Chalenge 2022 - CargoConnect, Košice 21. 04. 2022] (2021/2022)

-> krúžok Robotika - tím PRIMA [príprava na FLL Chalenge 2022 - CargoConnect] + padlet (prima)

-> robotická súťaž WRO Slovakia 2022 - tím Robot.exe, kat. Senior: 3. miesto [WRO Slovakia 2022 - The Care Robot, Košice 08. 06. 2022] (2021/2022)

-> robotická súťaž WRO Slovakia 2021 - tím beginers, kat. Senior: 3. miesto [WRO Slovakia 2021 - PowerMix, online 23. 06. 2021] (2020/2021)

ĎAKUJEME SPONZOROM

Za podporu robotiky na našej škole ďakujeme: KSK Košický samosprávny kraj, o.z. Rodičovské združenie pri Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou, MAGNA International - MAGNA POWERTRAIN KECHNEC

->
->

rôzne aktivity súvisiace s IT


-> na hodinách ROB - III.OA, PRG - I.A (2023/2024)

-> projekt IT LAB Creativity 3 na GŠM (2023/2024)

-> exkurzia TUKE FVT v Prešove - laboratórium virtuálnej reality, laboratórium reverzného inžinierstva, laboratórium aditívnej výroby, 01.12.2023 (2023/2024)

-> Meet and Code - projekt STVOR SI SVOJ ŠPERK! - 3D tlač [4 workshopy v GŠM, október 2022] (2022/2023)

-> na hodinách INF, PRG - V.OA (2021/2022)

-> Meet and Code - projekt Micro:bity prakticky
[4 workshopy v GŠM, október 2021] (2021/2022)

-> Meet and Code - projekt 3D SVET OKOLO NÁS 3D tlač [4 workshopy v GŠM, október 2021] (2021/2022)

-> 3D tlač - na GŠM (2021/2022/2023)