f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Rada školy pri Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou

Rada školy má 11 členov v nasledovnom zložení:

 1. PaedDr. Stanislava Ballaschová - zástupca pedagogického zamestnanca
 2. Mgr. Katarína Kissová - zástupca pedagogického zamestnanca
 3. Veronika Straková - zástupca nepedagogického zamestnanca
 4. Mgr. Katarína Hegedűsová - zástupca rodičov – predsedkyňa RŠ
 5. Ing. Gabriela Bányászová - zástupca rodičov
 6. Bc. Peter Rácz - zástupca rodičov
 7. JUDr. Ing. Slavomír Borovský - zástupca zriaďovateľa z radov poslancov
 8. Mgr. Adrianna Papp Gergely - zástupca zriaďovateľa z radov poslancov
 9. PhDr. Peter Dringuš - zástupca zriaďovateľa
 10. JUDr. Jana Šepeľová - zástupca zriaďovateľa
 11. Slávka Holečková - zástupca z radov žiakov

Dokumenty:
Štatút RŠ