Rada školy pri Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou

Rada školy má 11 členov v nasledovnom zložení:

  • predseda rady školy – zástupca rodičov: Ing. Zuzana Šmelková
  • 2 zástupcovia pedagog.zamestnancov - PaedDr. Stanislava Balasschová, RNDr. Silvia Mihaličová, PhD.
  • 1 zástupca nepedag.zamestnancov - Ing. Helena Bujňáková
  • zástupcovia rodičov - Ing. Zuzana Šmelková, Ing. Renáta Balogová, Ing. Pavol Szepsi
  • 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa - Ing. István Zachariaš, Ing. Ján Kokarda, PhDr. Jana Kováčová, PhDr. Peter Dringuš
  • zástupca z radov žiakov - Richard Pastirčák