Rada školy pri Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou

Rada školy má 10 členov v nasledovnom zložení:

  1. PaedDr. Stanislava Ballaschová - zástupca pedagogického zamestnanca
  2. Mgr. Katarína Kissová - zástupca pedagogického zamestnanca
  3. Veronika Straková - zástupca nepedagogického zamestnanca
  4. Mgr. Katarína Hegedűsová - zástupca rodičov – predsedkyňa RŠ
  5. Ing. Gabriela Bányászová - zástupca rodičov
  6. Bc. Peter Rácz - zástupca rodičov
  7. JUDr. Ing. Slavomír Borovský - zástupca zriaďovateľa z radov poslancov
  8. Mgr. Adrianna Papp Gergely - zástupca zriaďovateľa z radov poslancov
  9. JUDr. Jana Šepeľová - zástupca zriaďovateľa
  10. Róbert Rajňák - zástupca z radov žiakov

Dokumenty:
Štatút RŠ