f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Rada školy pri Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou

Rada školy má 11 členov v nasledovnom zložení:

  • predseda rady školy – zástupca rodičov: Ing. Renáta Balogová
  • 2 zástupcovia pedagog.zamestnancov - PaedDr. Stanislava Ballaschová, RNDr. Gabriela Kövesiová
  • 1 zástupca nepedag.zamestnancov - Veronika Straková
  • zástupcovia rodičov - Ing. Pavol Szepsi, Ing. Slávka Halászová
  • 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa - PhDr. Peter Dringuš, Ing. Henrieta Kubová, Roland Szabó, Ing. Ján Kokarda
  • zástupca z radov žiakov - Viktória Ondernická

Dokumenty:
Štatút RŠ