Perličky zo školských lavíc...

SLOVENSKÝ JAZYK   "...vstúpil si do sebavedomia..."

MATEMATIKA   "...budeme hľadať definičného obra..."

SLOVENSKÝ JAZYK   "...mamuty už vyhynuli a budú ďalej hynúť..."

SLOVENSKÝ JAZYK   "...plody nám budú dávať vitamíny pre náš imunizmus..."

SLOVENSKÝ JAZYK   "...drogyhodná dávka šťastia a lásky..."

BIOLÓGIA    Čím sa odlišujú fúzače od ostatných druhov chrobákov? Majú veľké bajúzy.

BIOLÓGIA    Učivo o hmyze – čo sú to krovky? Poľské cukríky.

MATEMATIKA    Žiačka:"... a takto budeme určovať zmyselnosť zlomkov..."

FYZIKA    Na písomke:"... a indukčné čiary ukazujú ostatné prsty (čiže vystupujú z dlane)."

BIOLÓGIA    Na písomke:"... Vysvetlenie pojmu: bočná čiara u rýb - podľa tejto myslenej čiary ryby..."

BIOLÓGIA   Na písomke:"Objem krvi u človeka: 30l (pozn. vyučujúcej: "žeby naobedovaný upír?")

CHÉMIA    Odborný názov pre chemické sklo: "mliaždik, tĺčik" (správne: roztieračka, roztieradlo)

CHÉMIA    Na písomke: "Kyselina tetrahydrogénkremičitá je známa ... len pre chemikov.

GEOGRAFIA    Jesenná rovnodennosť je 21. júna

BIOLÓGIA    Apnoe (=zástava dychu) je podľa jedného študenta – "vylučovanie soplíkov"

BIOLÓGIA    Na písomke: "Daktyloskopia – vyšetrenie močových ciest"

FYZIKA    Na písomke:"... kravytačné zrýchlenie ..."

BIOLÓGIA    "Telo medúzy obsahuje 130% vody ... "

BIOLÓGIA    Na písomke vysvetlenie pojmu ďalekozrakosť: "blízky bod je v konečnej vzdialenosti", "blízke veci musíme pozerať z diaľky", "človek vidí ďaleké predmety bližšie".

BIOLÓGIA    Na písomke otázka znela: Vymenujte 5 znakov jednoklíčnolistových rastlín. Odpoveď žiaka: majú dva klíčne listy.

BIOLÓGIA    Na písomke ďalšia otázka: Charakterizujte živočíšnu bunku. Odpoveď: obsahuje chlorofil.