Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Predmetové komisie

Predmetová komisia pre humanitné a výchovné predmety

predseda: PaedDr. Stanislava Ballaschová
členovia:
 • Mgr. Peter Attres
 • Mgr. Ján Dringuš
 • Mgr. Františka Fehérová
 • Mgr. Juliana Kötelešová
 • Mgr. Martin Müller

PREDMETOVÁ KOMISIA PRE CUDZIE JAZYKY

predseda: Mgr. Gabriela Graffy
členovia:
 • RNDr. Zuzana Borovská
 • Mgr. Katarína Kissová
 • Mgr. Henrieta Kuzderová
 • RNDr. Csilla Nagyová
 • Mgr. Katarína Panyko
 • Mgr. Linda Szalka Gawron

PREDMETOVÁ KOMISIA PRE PRÍRODOVEDNÉ PREDMETY

predseda: RNDr. Gabriela Kövesiová
členovia:
 • PaedDr. Stanislava Ballaschová
 • RNDr. Zuzana Borovská
 • Mgr. Iveta Bradová
 • Mgr. Gabriela Graffy
 • RNDr. Csilla Nagyová
 • Mgr. Katarína Panyko
 • Mgr. Martina Sciranková