Predmetové komisie

Predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry

predseda: PaedDr. Stanislava Ballaschová
členovia:
 • Mgr. Adrián Eštok

Predmetová komisia humanitných a výchovných predmetov: dejepis, mediálna výchova, masmediálna komunikácia, občianska výchova, umenie a kultúra, výtvarná výchova, hudobná výchova

predseda: Mgr. Adrián Eštok
členovia:
 • Mgr. Peter Attres
 • Mgr. Františka Fehérová
 • Mgr. Katarína Kissová
 • Mgr. Patrícia Toporčáková

Predmetová komisia cudzích jazykov a jazykovej školy

predseda: Mgr. Katarina Kissová
členovia:
 • RNDr. Csilla Nagyová
 • Mgr. Gabriela Graffy
 • Mgr. Linda Szalka Gawron
 • Mgr. Erika Jakab

Predmetová komisia matematiky, informatiky

predseda: RNDr. Gabriela Kövesiová
členovia:
 • Mgr. Iveta Bradová
 • Mgr. Gabriela Graffy
 • RNDr. Csilla Nagyová
 • Mgr. Patrícia Toporčáková

Predmetová komisia prírodovedných predmetov: fyzika, chémia, biológia, geografia

predseda: Mgr. Iveta Bradová
členovia:
 • PaedDr. Stanislava Ballaschová
 • RNDr. Eva Dedinská
 • RNDr. Mgr. Silvia Mihaličová, PhD.

Predmetová komisia telesnej a športovej výchovy

predseda: Mgr. Peter Attres
členovia:
 • Mgr. Linda Szalka Gawron